Tek Ders Sınavı Başvurusu Dilekçe Örneği

Tek Ders Sınavı Nedir? Başta üniversite öğrencileri eğitimlerini dönem kaybı olmadan bitirmek için yoğun çaba sarf etmektedirler. Örgün ve ikinci öğretimlerde sınıfta kalma ve mezun olamama durumlarında okulun uzadığı bilinmektedir. Tek ders sınavı, eğitimini bitirmek için tüm derslerini başarılı olarak veren ancak sadece bir tane derste başarısız olan öğrenciler için uygulanan bir yöntemdir. Tek Ders […]