Devamsızlık Tutanağı Örneği

Usulünce bildirim yapmadan çalıştığı işyerindeki mesaisine gelmeyen çalışan ile ilgili işveren tarafından düzenlenen belgeye çok çeşitli isimler verilebilmektedir, bunların başlıcaları devamsızlık tutanağı , işe gelmeme tutanağı , mesaiye gelmeme tutanağı olarak karşımıza gelmektedir. Mevzuata göre işe bildirim yapmaksızın gelmeyen çalışan ile ilgili durumun tesbitini ve belgelenmesi olay tespit tutanağı düzenlenerek yapılmaktadır. Devamsızlık tutanağı , işe […]