İşyeri İzin Dilekçe Örneği

Tüm çalışanların çeşitli başlıklar altında izin alma hakları vardır, bu izinler önceden belirli zamanlarda ise işyerine önceden dilekçe yazarak , tahmin edilemeyen zamanlarda oluştu ise sonradan dilekçe yazarak bildirilmelidir. Dilekçe ile bildirimi yapılmayan izinler daha sonraki dönemlerde sizler için problem yaratabilecektir. İşyerinden alınabilecek izinler genellikle SGK tarafından belirlenen başlıklar altında belirlenmiştir bunlar genel olarak ücretli […]