Görev Yeri Değişikliği İtiraz Dilekçesi Örneği

Çalışanların görev yerleri değiştirilebilir fakat bu değişikliğin makul bir gerekçesi veya çalışanın rızası olması genel hukuk ilkeleri açısından aranmaktadır. Makul gerekçeye örnek vermek gerekirse şirketin bir arka sokaktaki adresteki ayrı bir işyerini daha kiralayarak personelin bir kısmını orada görevlendiriyor olması makul bir gerekçedir. Şirket üretiminin bir kısmını makul bir mesafede yer alan yani aynı mahalde […]