İşyeri, Özel Kurum

Görev Yeri Değişikliği İtiraz Dilekçesi Örneği

Çalışanların görev yerleri değiştirilebilir fakat bu değişikliğin makul bir gerekçesi veya çalışanın rızası olması genel hukuk ilkeleri açısından aranmaktadır. Makul […]