İstanbul İtfayesi Dilekçe Örneği

İstanbul İtfayesi Dilekçe Örneği İstnanbul İtfayesine yapılacak yazılı başvurular için kullanılabilecek örnek dilekçedir. İstanbul İtfayesi Başkanlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı bir daire başkanlığı olarak faaliyet göstermekte olan bir kamu kurumudur. Temelde yangın söndürme ve önleme görevine ek olarak her çeşit afet durumunda toplum güvenliği adına yüzlerce yıldır görev başındadır. Tarihçesi incelendiğinde Osmanlı dönemindeki büyük […]