istinaf mahkemesi

İstinaf Öne Alım Dilekçesi

İstinaf Öne Alım Dilekçesi

İstinaf Öne Alım Dilekçesi birinci derece mahkeme kararına itiraz etmek için istinafa gidildiği durumda istinaf mahkemesi duruşma tarihinin öne alınmasını talep etmek maksadı ile sunulması gereken bir adli dilekçedir. İstinaf Nedir ? İstinaf Mahkemesi birinci derece mahkemelerin üst mahkemesi olarak hukuk yolu olarak belirlenen üst mahkemelerdir, İtiraz hakkı bulunan davalarda önce mahkeme kararı kesinleşmiş ise […]

iş davası cevap dilekçesi

Temyiz Dilekçesi Örneği

Temyiz kelimesinin hukuki anlamı yerel veya birinci derece mahkemesi kararının veya istinaf kararının üst mahkeme tarafından esas ve usul yönünden gözden geçirilmesini ve hatalı bir karar veya yorum varsa yeniden değerlendirilmesini sağlamak için üst mahkemeye başvurmak anlamı taşımaktadır. Bir kararın temyiz edilebilmesi için süresi içinde müracat edilmesi gerekmektedir. Temyiz ile istinaf birbiri ile karıştırılan kavramlardır

Scroll to Top