Çalışma Belgesi Örneği

Çalışma belgesi isminden de anlaşılacağı gibi bir çalışma hakkında temel bilgileri içeren resmi bir belgedir. Bu belge bir çalışanın bir işverene bağlı çalışması hakkındaki temel bilgileri içermelidir. İş kanunu 28. madde de İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir hükmü vardır, yani çalışanın çalışma belgesi isteme hakkı […]