İş Teklifi Kabul Dilekçe Örneği

Aslında Türk Ticaret Kanunu ve genel ticari uygulamalarda iş teklifinin kabul ettiğine dair bir dilekçe veya tutanak düzenlemesi usul ve mevzuatımızda yoktur, fakat çok uluslu şirketlerin faaliyetleri, uluslararası şirketlerin acentelerinden talepleri ve kurumsal belgeleme standartları gereği iş dünyası yeni dilekçeler, belgeler ve usuller ile karşılaşmakta ve adapte olmaya çalışmaktadır. Hayatın olağan akışında işletmeler yani işyerleri […]