Ticaret Sicil Müdürlüğü Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

Ticaret Sicil Müdürlüğünün Görevi Nedir? Ticaret sicili kayıtlarının tam ve sağlıklı tutulmasını ve emredici hukuk kuralları çerçevesinde kayıtların aleniyetinin ve üçüncü kişiler dahil tarafların hukuki güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlamaktır. Ticaret Sicil Müdürü ilgili oda yönetim kurulunun teklifi, Bakanlığın uygun görüşü ve oda meclisinin onayı ile atanır. İş Yeri Adres Değişikliği Nereye Yapılır? Yazılacak bir […]