İş Kazası Dava Dilekçesi

İş Kazası Nedir? İş kazası, kişinin çalışma hayatında 5510 sayılı Kanunda sayılan hallerden birinde meydana gelen ve sigortalıyı bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaydır. İş kazalarını sorumluluk açısında değerlendirecek olursak, Borçlar Kanununun 332’inci maddesine göre; “İşveren, işletme tehlikelerine karşı gereken önlemleri almak ve işçilere sağlığa uygun çalışma yeri sağlamak zorundadır.” İşverenin iş sözleşmesi nedeniyle işçiyi […]