Ceza İnfazının Ertelenmesi Dilekçe Örneği

Ceza İnfazının Ertelenmesine İlişkin Genel Bilgiler Yukarıdaki fıkralarda belirtilen İnfazın ertelenmesi geri bırakma kararı, Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilir. Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkûmun […]