Yol Açma Dilekçesi

Yol Projesi Nasıl Hazırlanır? Yol projesinin hazırlanması sırasında şu çalışmalar yapılmaktadır: Yol güzergahının etüdü Kesin güzergahın aplikasyonu Yol güzergahında poligon ağının oluşturulması. Yol güzergahında şeritvari halihazır haritanın çıkarılması Boyuna ve enine kesitlerin çizimi ve hesaplanması Hacim hesapları ve brükner eğrisi ile toprak dağıtımı Yol maliyetinin hesaplanması Yol Yapımında Kullanılan Yöntemler Nelerdir?  Taşıma katmanı ve don koruması katmanı […]