Kaçak Yapı Şikayet Dilekçesi

İlçe ve İl sınırları içerisinde yer alan yapıların tamamının imar ve iskan mevzuatına uygun biçimde inşa edilmesi zorunluluktur. Ayrıca 1999 depremi sonrasında yapılacak yapılarda bağımsız yapı denetim şirketleri binanın temel kazısından itibaren elektronik ölçümler ve beton örnekleri alarak yapı inşa tekniğini , kullanılan malzemeleri ve proje uygunluğunu denetleyerek kural dışı yapılaşmayı engellemektedir. Fakat halen önlenemez […]