İmar Affı Dilekçe Örneği

İmar Affı Nedir? İmar affı ya da imar barışı; imar mevzuatına göre inşa edilmeyen yapıların uygulama ve mülkiyet sorunlarını düzenleyen kanunu ifade eder. Bunun için edinilmesi gereken belge ise yapı kayıt belgesidir. Yapı Kayıt Belgesi Kalıcı İmar Hakkı Sağlar mı? Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen […]