Evrak Teslim Tutanağı Örneği
Belediye, İşyeri, Resmi Kurum

İdari İzin Talebi Dilekçe Örneği

İdari İzin Nedir? İdari izin, başka bir deyişle idari tatil 657 sayılı kanun uyarınca sadece devlet memurlarını kapsayan bir izin […]