Sayıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği

Sayıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği Sayıştay’a yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Osmanlı İmparatorluğundan daha önceki dönemlere kadar gitmekte olan Devlet adına mali kayıt tutma ve hatta mali denetim geleneği ile 1000 yılı aşkın bir geçmişten beslenen Kamu İdaresi ve Kamu idaresinin denetlenmesi geleneği bir çok gelişmiş ülkenin toplam tarihinden daha eskidir. Köklü geleneklere sahip […]