Danıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği

Danıştay Başkanlığı Dilekçe Örneği Danıştay’a yapılacak yazılı başvurular veya temyiz başvuruları için örnek bir dilekçedir. Danıştay temel olarak İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinde görülen davaların temyiz istemlerini incelemek ve karar vermektir. Ayrıca hukuk yolunda Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak tanımlandığı davalarda da temyiz değerlendirmesi yine Danıştayda yapılmaktadır. Danıştay bir üst mahkeme olarak düşünülmelidir, normal yargı […]