Hazırlık Sınıfında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Programa Geçiş Talebi Dilekçe Örneği

Hazırlık Programı Nedir? Yeni kayıtlı öğrenciler için akademik yıl başında seviye belirleme ve yeterlik sınavları yapılır. Seviye belirleme sınavında üniversitenin belirlediği geçme notuna erişen kişi hazırlıktan muaf olarak direkt 1. Sınıftan eğitime başlar. Belirlenen puana ulaşamayan kişi ise aldığı puan ile uygun görülen sınıf seviyesinde eğitimine başlar. Yani hazırlığı atlayamayan öğrenciler seviye belirleme sınavında aldığı […]