İşyeri

Geçici Görevlendirme Yazısı ve Onayı

İşyerlerinde yani özel şirketlerde çalışanlar ve işveren arasındaki tüm süreçler Türk Ticaret Kanunu ve İş Kanunu hükümlerine göre düzenlenmektedir. Çalışanlar […]