Geçici Görevlendirme Yazısı ve Onayı

İşyerlerinde yani özel şirketlerde çalışanlar ve işveren arasındaki tüm süreçler Türk Ticaret Kanunu ve İş Kanunu hükümlerine göre düzenlenmektedir. Çalışanlar belirli süreli veya belirsiz süreli işe sözleşmelerine bağlı olarak çalışırlar. Çalışanların ve işverenlerin birbirlerine karşı sorumlulukları vardır ve hukuki şartlara bağlı olarak bu sorumlulukları yerine getirirler. Tüm çalışanların tanımlı bir görevi , tanımlı bir görev […]