Belediye Gayrısıhhi Müesese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Dilekçe Örneği

Belediye Gayrısıhhi Müesese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Nedir ? Devlet tarafından bulundukları bölge ve faaliyet konuları dikkate alınarak işletmeler sıhhi veya gayrısıhhi olarak iki temel sınıfa ayrılırlar. Gayrı Sıhhi müesseseler yani işletmeler normal günlük ticari faaliyetleri esnasında kendilerine ve çevrelerine fiziki , kimyasal, biyolojik , ses gürültü koku kirlilikleri , ruhsal ve psikolojik negatif […]