Fizik Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği

Fizik Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği Fizik Mühendisleri Odasına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Fizik Mühendisleri Odası Fizik Mühendisliği mesleginin Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde icraasının yönetim ve denetimini kamu adına yapmakta olan meslek örgütüdür. Mevzuat açısından kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü tanımlaması yapılmış olan Fizik Mühendisleri Odası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine üye […]