Emsal Krokisi Başvuru Dilekçesi

Emsal Nedir? KAKS Nedir? Katlar alanının yani toplam inşaat alanının, parselin yüzölçümüne oranına katlar alanı kat sayısı (KAKS) denilmektedir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği katlar alanı katsayısını (KAKS), yapının inşa edilen tüm kat alanlarının toplamının, imar parseli alanına oranı olarak tarif etmektedir. Arsa Emsal/KAKS Değeri Nasıl Hesaplanır? KAKS değeri, 0.20 – 0.30 – 0.40 – 1.0 […]