Kamu İhale Kurumu Dilekçe Örneği

Kamu İhale Kurumu Dilekçe Örneği Kamu İhale Kurumuna yapılacak yazılı başvurularız için dilekçe örneğidir. Kamu İhale Kurumu kamu ihalelerinin açık , tüm katılımcılara eşit mesafede duran , şeffaf ve azami kamu yararı ve müteşebbislere yapıcı rekabet ortamı sağlayacak biçimde adalet ile yapılmasından sorumlu olan kamu kurumudur. Kamu İhaleleri genel olarak mal alımı yada hizmet alımı […]