Elektrik Üretim Anonim Şirketi Dilekçe Örneği

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Dilekçesi EÜAŞ ne yapılacak yazılı başvurular için sunulan örnek bir dilekçedir. Elektrik Üretimi A.Ş. Türk milleti yararına güvenli , sürekli , çevre bilinci , ekonomik şartları gözeten ve kamu yararına faaliyet göstermekte olan elektrik enerjisi üretimi ve satışı faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuş bir kamu kurumudur. Elektrik Üretimi görev konusunda yer aldığından […]