Fuzuli İşgal Kaymakamlık Dilekçesi

Fuzuli İşgal bir taşınmazın herhangi bir dayanak olmadan sahibinin rızası dışında kullanılması anlamına gelmektedir ve kanunen suçtur. Fuzuli İşgal konusunda sulh hukuk mahkemeleri yetkilidir fakat il ilçe bölgeleri için de Kaymakamlık ve Valiliklerin de sorumlu oldukları Emniyet Vazifeleri de bulunmaktadır. İşgal konularında öncelikli olan fuzuli işgal ve işgal ayrımının yapılabilmesi ve konunun idari veya hukuki […]