Doğum Yardımı Başvurusu Dilekçe Örneği

Doğum Yardım Ödeneği Nedir? Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilmektedir. [(doğum yardımı = doğum yardımı göstergesi x aylık katsayısı) şeklinde hesaplanır.] Ana ve babanın her ikisi de devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme […]