Yaş Tashihi Dava Dilekçesi

Yaş Tashihi Dava Dilekçesi Nüfüs kaydında bulunan doğum tarihi bilgisindeki hatanın düzeltilmesi için açılması gerekli davadır. Tashih kelimesi yanlışın yerine doğrunun koyulması anlamına gelmektedir, yaş tasihi ise yanlış olan yaş bilgisinin düzeltilmesi demektir, evrensel olarak yaş kavramı doğumdan bugüne geçen süredir, bu sebeple yaşın düzeltilmesi doğum tarihinin düzeltilmesi ile yapılabilmektedir. Yaş tashihi doğum tarihi tashihi […]