Devlet Arşivleri Başkanlığı Dilekçe Örneği

Devlet Arşivleri Başkanlığı Dilekçe Örneği Devlet Arşivleri Kurumuna yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Devlet Arşivleri Osmanlı Döneminden beri Türk Devlet geleneğinde olan yazılı kamu idare kayıtlarının modern teknoloji ve bilimin de desteği ile sonsuza kadar saklanabilir, erişilebilir biçimde saklanması ve yine toplum ve devlet yararına erişilebilir durumda olmasını görev edinmiş bir kamu kurumudur. Türkiye […]