Devam Zorunluluğu Dilekçesi

Devam Zorunluluğu Dilekçesi devam zorunluluğu bulunmayan derslerde devam zorunluluğunun uygulanmaması başvurusu için sunulan bir dilekçedir. Devam zorunluluğu örgün öğretimde tüm eğitim seviyelerinde bulunan bir uygulamadır, yani öğrenci dersi dersin işlendiği sınıfta takip eder ve belirli bir oranda derse katılımı zorunludur, burada derse katılım dersin bulunduğu sınıfın içerisinde bulunması anlamına gelmektedir. Devam zorunluluğu bulunmaması ise dersin […]