Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi

Cevap Süresinin Uzatılması Nedir? 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 127. maddesine göre, davaya cevap dilekçesini verme süresi iki haftadır. Bu süre dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren başlar. Aynı maddede cevap süresinin uzatılması HMK‘da düzenlenmiştir. Buna göre davalı iki haftalık cevap süresinin uzatılmasını isteyebilir. Davalı, cevap dilekçesinin iki haftalık süresi içinde hazırlanmasının çok zor veya imkansız olması halinde […]