Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Borca İtiraz Dilekçesi Nedir? Borca itiraz dilekçesi borçlunun kendisine gönderilen ödeme emri üzerine birtakım gerekçelerle borca itiraz etmek için icra dairesine yönelttiği dilekçedir. Borçlu, borca itiraz dilekçesi ile hakkında yapılan icra takibini durdurmayı amaçlamaktadır. Bunun için ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7gün içerisinde icra dairesine beyanını sunmalıdır. Borçlu, itirazını ilgili takibin yapıldığı icra dairesine ya […]