Bilgisayar Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği

Bilgisayar Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği BMO na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Bilgisayar Mühendisleri Odası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ne bağlı olarak faaliyet gösteren bir meslek odasıdır ve kamu kurumu statüsündedir. Bilgisayar Mühendisliği mesleğini icra etmekte olan Bilgisayar Mühendislerinin meslek odası olarak faaliyet göstermektedir. Yalnızca Bilgisayar Mühendisleri değil Bilgisayar , Bilgisayar Bilimleri […]