Tez Konusu Değiştirme Dilekçe Örneği

Tez Nedir? Tez yazımı çoğunlukla lisansüstü öğreniminde adı sıklıkla duyulan belirli bir konu üzerine yapılan akademik araştırmalar bütünüdür. Aynı şekilde üniversitenin son yıllarında da adını çokça duyduğumuz tez, bilimsel yönteme dayalı bir önerme ileri sürmektir. Tez ile birlikte hipotez, bilimsel araştırma, varsayım gibi kavramlar da tez yazımı sürecinde araştırmanın yapılması ve sınıflandırılması açısından önemlidir. Tez Nasıl […]