İş Davası Cevap Dilekçesi

İş Davası Cevap Dilekçesi iş mahkemelerinde görülen davalarda Mahkeme Başkanlığına yanıt vermek için sunulan dilekçelerdir. Genellikle İş davaları iki taraflı davalardır bu taraflardan biri çalışan yani işgören diğeri ise işveren yani şirket olmaktadır. Genel olarak en çok rastlanılan davalar kıdem ihbar tazminatı ve iş akdi fesihlerindeki çekişmeler olarak gözlemlenmektedir. Bu yazımızda en çok rastlanılan şekilde […]