BA BS Formu Örneği

Genel muhasebe ve Vergi mevzuatında BA BS formları olarak anılan, Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ve Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin bilgidirim formu (Form Bs) olarak düzenlenen iki adet resmi form bulunmaktadır. BA BS Formları resmi vergi beyannamesi gibi işlem gören ve beyan edildiğinde bir borç veya damga vergisi üretmeyen resmi […]