Azilname Dilekçesi

Azilname Dilekçesi bir kişiye yada kuruma verilmiş olan vekaletin iptali yani geçersiz kılınması anlamına gelmektedir. Vekaletname vekalet etme hakkı anlamına gelmektedir, vekalet etme hakkından iki yol ile çekilmek mümündür. Birincisi vekilin vekaletten feragat etmesi yani vekillik hakkından geri durması yani vekalet etme hakkını birakması anlamına gelmektedir. İkinci ise vekalet veren kişinin vekili azil etmesi yani […]