Asgari Mesafe Tespit Tutanağı

Asgari Mesafe Tespit Tutanağı Nedir? Asgari mesafe tespit tutanağı; aynı istikametteki en yakın LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı, EPDK hitaplı, imzalı ve resmi mühürlü belgeye verilen addır. Kilometre Tahdidi Nedir? Aynı istikametteki iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki asgarî mesafe anlamına gelmektedir. EPDK Nedir? Elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı yasa ile […]