Araç Haciz Kaldırma Dilekçe Örneği

Haciz Nedir? Haciz, borçlunun borcunu vadesi içinde ödememesi halinde alacaklıya borcun tahsili için verilmiş olan İcra İflas Kanunca düzenlenmiş bir imkândır. Bu imkân alacaklının icra müdürlüğü aracılığıyla kullanabileceği bir haktır. Haczin konusu, borçlunun taşınmaz ve taşınır malları ile hak ve alacaklarıdır.  Araç Haczi Nedir? Araç haczi kabaca, borç olarak otomobilin gösterilmesi ve haczin de bu […]