Hukuk, İcra Dairesi

Araç Haciz Kaldırma Dilekçe Örneği

Haciz Nedir? Haciz, borçlunun borcunu vadesi içinde ödememesi halinde alacaklıya borcun tahsili için verilmiş olan İcra İflas Kanunca düzenlenmiş bir […]