Apartman Aidat Çizelgesi

Apartman Aidat Çizelgesi Apartmanlarda aylık giderlerin ikamet edenler tarafından paylaşılarak ödenmesi için düzenlenen belgelerdir. Apartman Aidat Çizelgeleri genel olarak her takvim ayı için ayrı ayrı düzenlenir ve ilgili ayın toplam giderlerinin tüm dairelere göre paylaşımını gösterir bir tablo biçimindedir. Apartman Aidat Çizelgelerinin aylık olarak düzenlenmesinin sebebi neredeyse tüm ödemelerin aylık dönemler dahilinde yapılıyor olması ve […]