İnternet Aboneliği Nakil Dilekçesi Örneği

İnternet aboneliği konut ve işyelerinde internet erişimi sağlanabilmesi için abone olunan bir telekomünikayon hizmetidir. TC Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Internet Servisi Sağlayıcı kurumlar tarafından sağlanan her çeşit internet aboneliği nin abone talebi doğrultusunda nakil işleminin yapılması bir zorunluluktur. Yani aboneler internet erişimlerini dilerlerse yeni adreslerine nakil yapabilirler. İnternet Aboneliği Nakil işlemi genellikle belirli bir ücreti […]