Dilekçe Hangi Renk Kalemle Yazılabilir İmzalanabilir

Dilekçe Hangi Renk Kalemle Yazılabilir İmzalanabilir önemsiz görünse de resmi işlemler açısından son derece önemli bir konudur. Dilekçeler her renk kalem ile yazılamaz ve imzalanamaz.

Dilekçede ne renk kalem kullanılabilir ?

Dilekçelerin yazımında ve imzalanmasında yalnızca koyu mavi ve siyah olarak anlaşılamayacak açık lacivert renk kalemler kullanılabilir. Kırmızı Siyah ve diğer renklerde kalemler kullanılamaz.

Özellikle resmi kurumlara verilen dilekçelerde mavi renk kalem kullanımına özen gösteriniz.

Dilekçelerde ne tür kalemler kullanılabilir ?

Kullanılacak mavi renk kalemin tükenmez , pilot veya dolma kalem gibi mürekkepli , hızlı kuruyan ve akıcı yazan bir kalem olması gerekmektedir. Kurşun kalem veya silik yazan kalemler dilekçe yazımında kullanılamaz.

Ayrıca simli parlak zaman içerisinde silinen , herhangi bir yöntem ile silinebilen hiçbir kalem kullanılamaz.

Kullanılacak kalem türü normal ağaç kaynaklı kağıtların mürekkebini emeceği ve bir daha hiçbir yöntem ile yazının yada imzanın silinemeyeceği bir kalem olmalıdır.

Dilekçe yalnızca tek bir kalem ile yazılmalıdır ve imzalanmalıdır. Birden çok kişinin imzaladığı bir dilekçe ise her kişi yazısı varsa imzasını aynı kalemle atmalıdır. Bir dilekçe içerisinde bir kişiye ait yazıda birden çok kalem kullanılamaz. En sağlıklısı tüm dilekçenin aynı kalem ile yazılması ve imzalanmasıdır.

Dilekçe yazarken  kalem rengi ne olmalıdır ?
Dilekçe yazarken kalem rengi ne olmalıdır ?

Bilgisayar Daktilo ve Yazı Makinası kullanımı nasıl olmalıdır ?

Dilekçelerin yazımında elektronik veya mekanik yazım cihazları kullanılabilir bunda bir engel yoktur, bazı özel durumlarda el yazısı ile dilekçe yazılması talep edilebilmektedir. Bu şart bulunan konular hariç tüm dilekçeler bilgisayar daktilo yada yazı makinası ile yazılabilir.

Kullanılacak yazıcı veya cihazın yazısının kalıcı olması ve sürtünme ile çıkmaması gerekmektedir. Yani sabit değiştirilemez yazı yazan her cihaz ile yazılan dilekçeler aksi bir şart yoksa kabul edilmektedir. Yani lazer mürekkep püskürtmeli ve nokta vuruşlu yazıcıların çıktıları kabul edilmektedir.

Fakat barkod yazıcılar , dye sublimation gibi ısı farkları ve atmosfer etkisi ile silikleşebilen koyulaşabilen türde yazıcılar ile dilekçe yazımı sakıncalıdır.

İmza ile dilekçenin tescilinin önemi

Alınacak netice çıktı üzerinde dilekçeyi sunan kişinin imzasının bulunması gerekmektedir, imzaların taranarak çıktı yapılması veya kaşe vb ile baskı yapılması dilekçenin hukuken geçersiz kabul edilmesine sebep olur.

Bir dilekçenin tüm hukuk çerçevesinde geçerli olması üzerine dilekçeyi sunanın ıslak imzası ile mümkün olmaktadır. Okuma yazması olmayan kişilerin dilekçe yazmasında hukuki problemler vardır. Yazması olmayan kişiler parmak izi veha mühür ile dilekçesini tescil edebilir fakat bu hukuken karmaşık bir konudur, şahit bulundurulması gibi ek şartlar gerekli olabilmektedir.

İmzasız dilekçe hiçbir kurum tarafından kabul edilmez, kişinin elinden çıkan her şekil imza niteliği taşır. Yani bir kişi bilerek isteyerek değişik bir imza atsa dahi dilekçe onun beyanı olarak hukukileşir.

İmzanın kişiye ait olmadığı iddaasında bilirkişi tarafından imza ve el yazısı analizi yaparak neredeyse tam doğru olarak imzanın sahte , kasıtlı değiştirilmiş olması gibi durumları belirlenebilmektedir. Adli konularda sahte imza iddaaları emniyet ve bilirkişilerce incelenerek imzacı tesbiti yapılması zaruri olabilmektedir.

Dilekçelerde düzeltmeler nasıl yapılır ?

Dilekçelerde düzeltmeden mümkün olduğunca kaçınınız, dilekçelerde harf düzeltmeleri yalnızca ilgili kelime üstü çizilip doğrusu hemen üstüne yazıldıktan sonra ilgili satırın yakın kenarına yada üstünde yer varsa orada dilekçeyi sunan kişi tarafından imza atılarak yapılabilir.

Bunun dışında parasal ifadeler veya önemli ifadeler üzerinde kesinlikle değişiklik yapılmamalıdır, değişiklik yapılacaksa ilgili dilekçe imha edildikten sonra yeni bir dilekçe yazılması daha sağlıklıdır.

Önceden verilen dilekçede hata varsa ne yapılmalıdır ?

Dilekçe aynı makama yeni bir düzeltme dilekçesi verilerek düzeltme talebi sunulmalıdır. Dilekçe konusuna bilgi düzeltme talebimin sunulması gibi bir açıklama veya …….. tarihli dilekçemde bulunan hatanın düzeltilmesi talebimin sunulması gibi bir konu yazarak başlanmalıdır.

Daha sonra dilekçede bulunan yanlış ifadeye atıf yapılarak “yalnış ifade metni” tırnak içine alındıktan sonra doğru ifade “doğru” ifade olarak dikkate alınmalıdır bilgisinden sonra. Doğru ifade açık ve anlaşılır biçimde yazıldıktan sonra dilekçenin istem kısmında …… tarihli dilekçemde yaptığım yazım hatamın bu dilekçem dikkate alınarak işleme alınmasını saygılarım ile arz ederim benzeri bir ifade ile tamamlanması yerinde olur.

Yada yeni bir dilekçe sunarak ilgili kurumdan eski dilekçenin işlem görmemesi istenmelidir. İlgili kurum dilekçe çekme dilekçesi talep edebilir bu durumda dilekçe çekme dilekçesi sunduktan sonra yeni bir istem dilekçesi sunulabilir.

Dilekçe Yazım Kuralları nelerdir ?

Bu yazımızda yalnızca Dilekçe Hangi Renk Kalemle Yazılabilir İmzalanabilir konusuna değinmek istedik ve oldukça açıklayıcı bilgiler sunduk. Dilekçe yazım kurallarını detaylı olarak ele aldığımız dilekçe nasıl yazılır isimli yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Scroll to Top