Çöp Konteyneri Talebi Dilekçesi

Tüm dünyada şehir yaşantısı içerisinde konut ve işyerlerinde oluşan çöplerin ve sehayat halindeki kişilerin çöplerinin atılması için çöp konteynerleri yaşam alanları , iş alanları ve seyahat alanlarında belirli bir planlama ile yerleştirilir. Bu planlamalar yapılırken tüm dünyanın benimsediği ve istatistiksel kurallar ve hesaplamalar bulunmaktadır, bunlar genel olarak değişkenlik gösterse bile aşağı yukarı şöyledir;

Her bir konutta yaşayan kişi sayısı , her bir işyerinde çalışan kişi sayısı ve oluşan yaya trafiğinin günlük gıda ve diğer tüketim ortalamaları aşağı yukarı ülkelere göre bellidir. Yaşayan kişilerin yoğunluğuna göre belirlenerek çöpün oluştuğu noktalara mümkün olan en yakın noktalara belediyeler tarafından çöp konteynerleri koyulur ve bu konteynerlerin hacimlerine ve dolma sürelerine göre planlanan bir sistem ile belediye ekipleri konteynerleri ilgili donanımlara sahip araçlar ile gezerek toplarlar. Bu sayede çöpler oluştuğu bölgelerde belirli toplama noktalarına yaşayanlar ve çalışanlar tarafından biriltirilmiş ve bedeliye tarafından en az insan gücü , maliyet ve zaman harcanarak toplanmış olur. Yani kamu kamu kurumunun çöp toplama vazifesine çöplerini bir noktada toplayarak yardımcı olmuş olur.

Burada ilgili alanda yaşayan ve çalışanlara da vazife düşmektedir, çöplerini uygun ambalaj içerisine koyarak en yakın çöp birikme konteynerine herkes bırakırsa çevre temizliği o kadar kolay ve yüksek kalitede sağlanabilir. Ayrıca bu konu için çevre temizliği ile ilgili kanun mevzuat ve yönetmeliklerde herkesi sorumlu kılan kurallar vardır, örneğin çöplerin çöp konteynerlerine taşınması ve atılması o bölgede yaşayan ve çalışan kişilerin sorumluluğundadır. Belediyelerin ev ve işyerlerinden çöp toplama gibi bir görevi yoktur , çöplerin toplama kabinleri ve konteynerleri dışında bir noktaya atılması da para cezası gerektiren bir kusurdur.

Belediyeler kendi ekiplerinden gelen bildirimler ve tapu kayıtlarına göre çöp konteyneri planlaması yaparlar fakat zaman içerisinde konteynerler gerçek kullanım yerlerindeki kullanım miktarını karşılamayabilir, bunun sebebi konutlarda ortalamadan fazla insan yaşıyor olması , işyerlerinin çöplerinin artması , bölge insanının tüketim alışkanlıkları gibi faktörler ile öngörüler karşılıksız kalıp çöp konteynerleri yetersiz kalabilir.

Bir başka durum da komiktir ama bölge sakinlerinin kurnazlıklarından kaynaklanabilmektedir, belediye planlaması ile tüm insanların ortalama olarak en az mesafe yürüdüğü noktalar belirlenir ve buralara çöp konteyneri koyulur. Bu durumda bazı binalarda yaşayanlar şanslı iken bazı binalarda yaşayanlar şanssız olabilmektedir. Binasına çok yakın bir noktada çöp konteyneri bulunan kişiler çok az mesafe çöp taşıdıkları için şanslıdır, fakat aynı zamanda da çöp konteynerinin yarattığı koku sinek ve sokak hayvanlarının toplanması açısından da şanssızdırlar, aynı zamanda çöp konteynerleri otopark yeri de işgal ettikleri için pek de hoş karşılanmaz. Bu gibi durumlarda bencil ve düşüncesizce davranan kişiler çöp konteynerlerinin yerlerini kendi istekleri ve rahatları maksatlı olarak değiştirirler, kendilerine yakın olan veya uzak olan yerlere doğru sürüklerler, bunu yapma niyetleri çok farklı sebepler olabilir ama belediyenin ortalama olarak herkese eşit mesafede bulunmasını ve diğer çöp konteynerleri ile mesafelerin bilimsel verilerle hesaplayarak koyduğu konteynerler insan eliyle yer değiştirir ve birilerini memnun ederken birilerini de mutsuz eder.

Bu gibi taşıma işlemleri ile çöp toplanma yeri dağılımı ve dengesi de bozulur, yani bir çöp konteyneri yakın olması gereken yere uzak olduğu için diğer bir konteyner daha fazla çöp biriktirirken taşınan konteyner bir başka konteynerin alanını paylaştığı için iki konteyner de daha az birikme olur. Bu gibi sebepler sürekli olduğu için bir zaman sonra o cadde ve sokakta bir konteyner tıka basa dolarken bir başkası neredeyse boş kalır.

Belediyenin hesaplamasının gerçekten uzak olması ve insanların konteynerlerin planlamasını taşıma yaparak bozması sebebiyle zaman zaman çöp konteyneri yetersizliği veya insanların çok uzak mesafelere çöp atma zorluğu ortaya çıkar. Bunun önlenmesi için belediyeye müracat ederek çöp konteyneri planlamasının yenilenmesi ve gerekli noktalara çöp konteyneri koyulması için anlaşılır , makul bir dilekçe yazılması yeterli olabilecektir.

Yazılacak Çöp Konteyneri Talebi Dilekçesi yeterli bilgi ile ve temiz bir Türkçe ile yazıldıktan sonra belediye tarafından işleme alınarak bölge belediye ekipleri tarafından önce incelenerek konteynerlerin plandaki yerleri ve gerçek hayattaki yerleri önce değerlendirilecek ve daha sonra talep özelinde gereklilik varsa çöp konteynerlerinin yerleri belirlenerek yeni çöp konteynerlerinin koyulması sağlanacaktır. Bu işlemler bugunden yarına olan işlemler değildir, belediyenin rutin işleri içerisinde zaten yapılmakta olan bu Çöp Konteyneri Talebi incelemeleri dilekçeler özelinde de ciddiyetle yapılarak gerekli görülenler karşılanmaktadır.

Unutulmamalıdırki her vatandaşın makul mesafede çöpünü atacağı bir çöp konteyneri bulunması bilinçli belediyeciliğin görevleri arasında yer almalıdır fakat her binanın hemen önüne yada çok yakınına çöp konteyneri koyulması da mümkün değildir, bedeliye çöp toplama araçları her gün yüzlerce noktada durup çöp almakta ve bu araçlarda 3 4 personel görev yapmaktadır, belirli mesai süresinde tüm görev alanındaki çöpü toplamak ile görevli olan bu kişiler özveri ve büyük yorgunluk ile görevlerini yaparlar. İnsanlar daha az yürüsün diye çöp toplama araçlarının ve görevlilerinin çok daha fazla noktada durup konteyner boşaltmaları gerçekçi ve doğru bir çözüm değildir. Mümkün olan en uygun noktalara mümkün olan en az ama yeterli sayıda konteyner koyularak çöp toplama sürecinin de en az araç ve en az personel ile en kısa sürede yürütülmesini de belediye hesap etmek zorundadır. Belediyeler toplumun vergilerini toplum hizmetlerine harcayan kamu kurumlarıdır, bu konu özelinde kendi vergilerimiz ile oluşturduğumuz fonların bir kısmı ile çöplerimizin toplandığı ve bunun en makul ve en ekonomik biçimde yapılmasının esas olduğu bir çözüm belediye tarafından sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında çöp konteynerlerinin yetersizliği veya yerlerindeki hatalar sebebi ile Çöp Konteyneri Talebi Dilekçesi verilmesi gerekli olabilmektedir. Çöp Konteyneri Talebi Dilekçesi yazılırken genellikle temizlik işleri müdürlüğü makamına dilekçe yazılması gerekmektedir. Dilekçede konteynerlerin genel yerleşimleri ile ilgili hatalar ve eksiklikler açıkça yazılmalıdır, çöp konteyneri talebi bulunuyorsa da hangi sokağın hangi bölgesinde sorun yaşandığı anlaşılır ve detaylı adres bilgisi belirtir şekilde sağlanmalıdır.

Çöp Konteyneri Talebi Dilekçesi aşağıdaki örnek dilekçe nin tarafınızca düzenlenmesi ile verilebilmektedir, dilekçeleri kat malikleri , kiracılar , apartman yönetimleri , işyerleri kısaca o bölgede resmi ikamet veya işyeri bulunan kişiler verebilir. Kamu görevlisi sıfatı ile muhtarlar da kendi görev bölgeleri için dilekçe verebilirler. Dilekçenin şahsen doğru makama ve doğru bilgilerle verilmesi ve belediyede ilgili müdürlüğe yada yazı işleri birimlerine teslim edilmesi gerekemektedir. Sonraki aşamada Belediye görevlileri dilekçenin gereğini yaparak işlemleri yapacak ve tarafınıza bilgi verebilecektir.

Çöp Konteyneri Talebi Dilekçesi Örneği


		............................ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		(BELEDİYE TAM ÜNVANI VE MÜDÜRLÜK ÜNVANINI YAZINIZ)


	KONU : ÇÖP KONTEYNERİ TALEBİMİZDEN İBARETTİR.	Belediyeniz görev bölgesinde yer alan ....................... Mahallesi .................. Caddesi .......................... Sokağı ..................... Numaralı ....................... Apartmanının .......... Nolu dairesinde ikamet etmekteyim. Binamıza en yakın çöp konteyneri aynı sokak ............ nolu apartman önünde yer almaktadır ve her gün öğle saatleri geldiği sıralarda ilgili çöp konteyneri tamamen dolmakta, çöpler konteyner çevresine dağılmakta ve bilimum olumsuz çevresel etkiler yaratmaktadır. 

	Mesafe olarak bakıldığında yaklaşık 12 14 apartmanın çöplerini atabileceği en yakın konteyner yukarıda belirttiğim konteyner olmaktadır ve bu konteynerin bu kadar çok apartmanın çöpünü taşımada yetersiz olduğu açıkça görülmektedir.

	Ayrıca otopark veya kişisel sebepler ile sokak sakinleri birçok konteynerin yerini keyfi olarak değiştirmiş ve insanlar yeni noktalarına alışmış olduğu için kimi konteyner birbirine çok yakın ve boş durumda kalırken belirttiğim konteyner gibi konteynerler de kullanılmayacak kadar dolu duruma gelmektedir.

	Yukarıda belirttiğim hususlar ışığında sokağımızda yer alan konteynerlerin tüm apartmanların makul mesafelerde ulaşabileceği noktalara ve birbiri ile makul mesafe aralıkları ile yerleştirilmesi için bir düzenleme çalışması yapılması ve ikamet adresimize daha makul mesafeye bir konteyner temin eedilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


	İsim Soyisim : 

	İkamet Adresi  :

	Eposta Adresi : 

	İletişim Telefonu :								Tarih: 
				
								İsim Soyisim :
				
								İmza : 

Scroll to Top