Bilgisayar Zimmet Formu

Bilgisayar Zimmet Formu bir işyerinde bir bilgisayarın bir kişinin kullanımına verirken düzenlenen belgedir, Teslim eden , teslim alan ve bilgisayarı tanımlayan teknik bilgiler seri numarası ve tarih ile imza altına alınır, kurumların işleyişine göre basit bir açıklama yeterli olabilirken bazı kurumlarda taahhütname imzalanması bile sözkonusu olabilmektedir.

Bilgisayar Zimmet Formu Hangi Bilgileri içermelidir ?

Teslim Eden : bilgisayarı teslim alacak yani zimmetine alacak kişiye teslim eden kişiyi tanımlamaktadır, mevzuata göre bir kuruma ait bir bilgisayarı başka bir çalışana zimmetleyebilecek kişi ilgili şirketin çalışanı olmalıdır, şirket ile herhangi bir bağı olmayan bir kişi şirkete ait bir emtiayı başka bir kişiye teslim edemez.

Teslim Alan : Bilgisayarı teslim alan yani zimmet alan kişiyi tanımlamaktadır. Burada genel olarak şirketin çalışanı olma şartı yoktur, örneğin birçok kurumda bilgisayarlar servise gönderildiğinde zimmet işlemi de yapılabilmektedir. Veya şirketin hizmet aldığı başka bir şirketin görevlisine bilgisayar verildiği zaman da zimmet yapılabilmektedir.

Tarih : Bilgisayarın zimmetlendiği tarih yazılmalıdır. Doğru tarih yazılmalıdır,yani belgede yazılan tarihte iki tarafın imzalaması ve o tarihte bilgisayarın teslim alana teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgisayarı Tanımlayan Bilgiler : Bilgisayarın marka model seri numarası ve donanım özelliklerini detaylı biçimde açıklayan bir tanımlama bilgisidir. Bu bilgi olmadan 1 adet bilgisayar gibi yazılan formlar çeşitli sıkıntılar çıkartabilmektedir.

Açıklamalar : Zimmet işlemi ile ilgili herhangi bir açıklama yazılması gerekiyorsa buraya yazılmaktadır.

İade Tarihi : Bu tarih zimmet alan kişinin ne zaman geri iade etmeyi taahüt ettiğine göre yazılabilen bir alandır, her zimmet formunda bu bilgi bulunmayabilir, zorunlu değildir. Ama tahhüt de içeriyorsa iade tarihi yazılmalıdır. Tahhüt veriliyorsa İade tarihi boş olamaz imzalanma zamanı yazılmalıdır.

Tahhüüt Metni : Teslim alan kişinin bilgisayar ve bilgisayarı kullanarak yapabileceği işler ile alakalı sorumluluk beyanı ve tahhüdünü zimmet formu içerebilmektedir, zorunlu değildir ama yazılması makuldür.

Bilgisayar Zimmet Formu
Bilgisayar Zimmet Formu

Bilgisayar Zimmet Formu Nasıl Yazılır ?

Genel olarak bilgisayar çıktısı olarak düzenlenen Bilgisayar Zimmet Formları için bir kanuni sınırlama yoktur. Bilgisayar daktilo gibi çıktı cihazları ile yazılabildiği gibi elyazısı ile de yazılabilir. Elyazısı ile yazıldığında mavi bir kalıcı kalem kullanılması gerekmektedir.

Bir tutanak mantığında düz yazı ile yazılmalıdır. Resmi bir dil ile yazılmalıdır. Formu okuyan kişi konudan hiç haberdar olmasa dahi bir bilgisayarın teslim eden kişi tarafından teslim alana ne şartlar ile teslim edildiğini makul şekilde izah etmesi yeterlidir.

Bilgisayar Zimmet Formlarının Hukuki Boyutu

Zimmetin bir çok anlamı bulunuyor olsa da bu konudaki anlamı imza karşılığında sorumluluğa emaneten alınan başkasına ait olan eşya yada kıymet anlamına gelmektedir. Yani Zimmete alınan eşya nın sorumluluğu da teslim alan kişiye aittir. Bu sorumluluğun ayrıca tahhüüt gibi bir metin olarak yazılması hukuken şart değildir.

Yani bir bilgisyarı usule uygun şekilde Bilgisayarın Zimmeti Formu düzenleyerek teslim alan çalışan yarın işe gelmez bilgisayarı da iade etmez ise işverenin ne özellikte bir bilgisayarı emaneten çalışana zimmet ettiği bu belge ile resmiyet kazanmakta ve hukuken geçerli olabilmektedir. Bu sebeple Bilgisayar Zimmet Formları gibi formların üzerinde önem ile durulmalıdır.

Zimmete alınan bilgisayarın eşya olarak usulünce kullanılması ve korunması zimmete alanın sorumluluğundadır, Bizim tavsiyemiz genel zimmet tutanaklarında bu sorumluluğun makul bir dil ile yazılarak teslim alan kişiye imzalatılmasından yanadır.

Bu sayede kişi ne şartlar ile emanetine aldığını , iade etmesi gerektiğini ve usulüne uygun kullanmazsa yada dikkatsizlik eder zarar verirse bedelini ödemek zorunda kalacağının bilincinde olursa çok daha özenli koruyacak ve dikkatli olacaktır.

Ayrıca olası sürtüşmelerde bilgisayarların alıkonulduğu çok fazla olmaktadır, bu gibi durumlarda işveren mağdur olmamak adına teslim ettiği bilgisayarın iade edilmediğinden bahis şikayetçi olabilmek adına bu belgeyi dayanak göstermek durumundadır.

Ayrıca Bilgisayar Zimmet Formu düzenlenirken teslim edilen bilgisayarın marka model ve seri numarası ayrıca donanım özelliklerinin yazılması ve bilgisayarın çalışır kullanılır durumda olduğunun beyan edilmesinin ve varsa teslim edilen diğer çevre birimlerinin de iadesinin yapılması gerektiği karşılıklı imza altına alınırsa son derece yerinde olur.

Bilgisayar Zimmet Formu

Aşağıdaki örneğimiz en basit Bilgisayar Zimmet Formlarından biridir ve genel olarak tüm şirketler için yeterlidir. Yazının sonunda word ve PDF dosya türleri ile sizinle paylaşılacaktır.

Bilgisayar Zimmet Formu		Tarih : ...........................  

	
	Markası : 

	Modeli :

	Seri Numarası : 

	Teknik Tanımı : 

	Donanımları : 

	Beraberinde Teslim Edilen Ekipmanlar : 

	Teslim Eden Beyanı : 
	İş bu bilgisayar zimmet formu belgesi ile yukarıda belirtilen bilgisayar teslim alan kişiye tarafımca teslim edilmiş ve zimmet edilmiştir. Teslimi esnasında bilgisayarın özellikleri ve tam anlamı ile çalışıyor durumda olduğu tarafımca usulünce teslim alan kişi nezaretinde kontrol edilmişitir. 

	Teslim Eden : 

	Tarih : 

	İsim Soyisim: 

	İmza : 

	

	Teslim Alan Beyanı ve Taahhüdü: 

	Yukarıda belirtilen bilgisayarı bu bilgisayar zimmet formu ile zimmetime aldığımı , tüm fonksyonları ile çalışır durumda olduğunu ve yanında beraberinde teslim aldığım ekipmanlarında yukarıda listelendiğini kabul ve beyan ederim. Zimmete almanın emanet olarak aşınan eşya ile ilgili tüm sorumluluğu da alma anlamına geldiğini bildiğimi , usulüne uygun biçimde kullanacağımı ve zarar görmesini engelleyeceğimi kabul ve beyan ederim.

	Ayrıca zimmet aldığım bilgisayarı çalışır durumda ve beraberinde teslim aldığım tüm ekipmanlar ile beraber iş sözleşmem hangi sebep ile sonlanır ise sonlansın işten çıkış tarihinden önce veya ...................... tarihinden önce iade edeceğimi kabul , beyan ve taahhüt ederim.

	Bilgisayar veya kullanımı ile oluşabilecek tüm idari ve hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ve beyan ederim.

	Teslim Alan (Zimmetine Alan):  Tarih : 
						İsim Soyisim : 			İmza:
Scroll to Top