Belediye Yol Yapımı Dilekçe Örneği

Belediyeler il ve ilçelerde toplumun yaşamsal ve çevresel ihtiyaçları için kamuya açık alanları düzenleyen ve gerekli hizmetleri sağlayan kamu kurumlarıdır. Belediyelerin inşa etme , inşa ettirme , denetleme , hizmet alma , hizmet sunma gibi çok sayıda yetkisi bulunmaktadır. Genel olarak belediye alanlarında yani kamuya açık alanlardaki cadde ve sokaklardaki yol yapımı işleri temel sorumlulukları içinde yer almaktadır.

Belediyeler genel Bütçeden giderleri için yaşayan nüfusa ve yüzölçümlerine göre kaynak aktarılan ve hizmetlerinin tamamını kamu yararı gözeterek yapan şeffaf ve denetime açık kurumlardır. Bu sebeple genel olarak yol yapım işleri kamu bütçesinden karşılanmaktadır ve genel hizmet planı içerisinde takvimlenerek yapılan hizmetler olarak değerlendirilmelidir.

Yani onlarca yıldır insanların yaşadığı cadde ve sokaklar doğası ve hayatın olağan akışı gereği yıpranır, buna seyahat eden insanlar ve araçlar sebep olduğu gibi doğanın etkileri ile de yıpranmalar eskimeler olur, ayrıca altyapı kazıları sonucunda da yol ve yol kaplamaları bozulabilmektedir. Kaçınılmaz şekilde yol yapımı yüzlerce yıldır olan ve sonsuza kadar da devam edecek bir belediye görevidir.

Hiçkimse kendi çanı istedi diye belediyeye başvurmadan masrafını kendi dahi ödeyerek yol yapımı yapamaz. Kamuya açık alanlarda yeraltı ve yer üstü yol ve zemin kaplamaları dahil belediyeden izin alınarak yapılmaktadır. Tüm yol yapım işleri belediyeye başvurarak , belediyeden onay alarak ve belediyenin yönetiminde belediye veya dış kaynak tarafından yapılmaktadır.

Belediyeler Yol yapımları için genellikle ve normal planlamalar dahilindeki çalışmalar için ücret talep etmezler fakat yeni konutlaşan alanlarda veya toplu konut alanlarında veya yeni kurulan iş alanlarında kullanılacak erişim yolları cadde ve sokakların yapımı ile alakalı belediye yapım ücreti talep edebilmektedir. Burada genel olarak kişiler eski cadde ve sokaklardaki yollar ücretsiz yenilenirken bizim için niye ücret talep ediliyor düşüncesine girebilirler. Burada temel mantık yapımı istenen yolun kullanımının kime fayda sağlayacağı ve kamu yararının ölçülmesidir.

Örneğin bir sanayi bölgesine yakın ama hiçbir erişimi olmayan bir fabrika inşa eden bir müteşebbis fabrikasına giriş çıkış yapacak araçların kullanacağı 300 metre uzunluğundaki bir yolun yapımını istediğinde Belediye ilgili mesafeyi , zemin yapısını ve inşaa maliyetini düşünerek ilgili şirketin yapım masraflarının tamamını veya bir kısmını ödemesini talep edebilir, bu makuldür yasaldır ve normaldir.

Başka bir örnek vermek gerekirse 1000 konuttan oluşan bir site inşaatı esnasında sitenin giriş çıkış ve eişim yollarının düzenlenmesi için parke taşı kullanılarak toplam 700 metre 2 şerit yol ve kaldırım yapım işi gerekli olduğunda belediyeye Belediye Yol Yapımı Dilekçe Örneği ile başvuru yapılması halinde belediye yine inceleme yaparak ilgili yolun kamunun hangi kesimi tarafından kullanacağı , çevreye pozitif etkisini ve kullanacak nüfüusu ve kimlerin faydalanacağını tüm etkenler ile beraber değerlendirerek ilgili yolun yalnızca bu site sakinleri tarafından kullanılacağı kararını alır ve hakikat de bu şekilde olursa, ilgili site tarafından bu masrafın karşılanması talep edilebilmektedir. Hatta siteleri inşa eden mütehitlik firmaları ve yatırımcılar sitenin inşasının bitmesine yakın dönemde belediyeye müracat ederek siteye erişim yollarının ve kaldırım düzenlemelerinin yapılmasını Belediyelerden talep ederler ve ilgili masrafları üstlenirler.

Belediyeler yol yapımı , kaldırım yapımı ve asfaltlama işlemlerini kendi bünyelerinde yaptıkları gibi büyük şehir belediye şirketlerinden de ücretleri karşılığında talep edebilirler ve yaptırabilirler. Ayrıca belediyeler hizmet alımı ihaleleri ile bu gibi yapımları özel şirketlere de ihale edebilirler. Tüm bu kararlar belediye yetkisinde ve belediye teknik imkanları ile takdir edilerek yapılmaktadır. Tüm kararlar azami kamu yararı ve asgari kamu maliyeti esası ile yürütülmektedir. Yani kısaca belediye toplumun maddi kaynaklarını toplumun faydasına olacak çevre hizmetlerini yapmak için akıllıca harcamak için gerekli yönetimsel kararları alır ve uygular.

Belediye Yol Yapımı Dilekçe Örneği aşağıda sizlere sunulmuştur , bölgeniz ilçe belediyesi veya büyükşehir belediyesine hitaben yazacağınız dilekçe de tüm bilgilerin doğru olmasına özen gösteriniz. Dilekçe metninin alt kısmında word veya pdf biçiminde örnek dilekçe de bulunmaktadır bu belgeleri bilgisayarınızda düzenleyerek hazırladığınız dilekçeyi belediye kalemine şahsen teslim ederek Belediye Yol Yapımı başvurunuzu işleme koydurabilirsiniz.

Belediye Yol Yapımı Dilekçe Örneği
		................... BELEDİYE BAŞKANLIĞI
		................... İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

(İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE YOL YAPIMI İLE İLGİLİ MÜDÜRLÜK MAKAMINA HİTABEN YAZINIZ)	KONU : YOL YAPIMI TALEBİMİZİN SUNULMASIDIR.


	MAHALLE : 

	CADDE : 

	SOKAK : 

	İLÇE : 

	İL : 


	Yukarıda bilgileri sunulmuş olan ve Belediyenizin hizmet bölgesinde yer alan sokakta ikamet etmekteyim. Sokağımızın yüzey kaplaması .................(ASFALT / PARKE TAŞI ... ).. ve kaldırımları .................................. biçimindedir. Sokakta yapılan altyapı çalışmaları , iklim şartları , araç trafiği ve genel yıpranmalar sebebi ile yol kaplaması ve kaldırımlar araç ve yaya seyahat emniyeti ve konforu açısından büyük rahatsızlıklar yaratmaktadır.

	Belediyenizin hizmet planlaması dahilinde takdir edeceğiniz bir yüzey yapımı işi ile sokağımızdaki yol ve kaldırımın yapılması için gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

							Tarih :

							İsim Soyisim : 

							İmza : 
Scroll to Top