Belediye İş Başvurusu Dilekçesi

Belediyeler imar , şebeke suyu , kent içi toplu ulaşım , çevre temizliği ve çevre sağlığı , atık toplama , acil yardım , muhtaç kişilere sosyal yardım , zabıta , itfaye , mezarlık ve defin hizmetleri, ağaçlandırma yeşil alan ve park düzenleme , kültür sanat ve şehir turizmi ile ilgili toplumun şehir hayatında toplu olarak tüketicisi olduğu kamu alanlarında ve konutlarda yer alan tüm devlet hizmetlerini sunan yerel kamu kurumlarıdır.

İl ve İlçelere göre Belediyeler oluşturulmuştur, Nüfusu belirli büyüklüğün üstünedki belediyeler Büyükşehir belediyeleri olarak tanımlanmakta ve mevzuattaki yetkilerinde farklılıklar bulunmaktadır.

Belediyede çalışanların statüsü nedir ?

Belediyeler her çeşit hizmetlerini insan gücü , makina ve motorlu araçlar ile yapar , görevlerini yerine getirmekte görev alan personeller memur yada sözleşmeli çalışan olarak görev alırlar. Memur olarak çalışanlar KPSS ve mülakat gibi kriterler ile yerleşirler veya tayin yolu ile belediye kadrosunda görev alabilirler.

Sözleşmeli çalışanlar özel kurumlarda olduğu gibi iş ilanları veya başvuru yolu ile belediyeye müracat ederek uygun bir pozisyon olursa çalışma imkanı yakalayabilirler.

Nüfusu 100000 üstünde olan şehirlerde belediye hizmetlerinin sunulabilmesi için her bir müdürlükte onlarca bazı müdürlüklerde yüzlerce personel çalışmaktadır, Belediyeler önemli bir iş imkanı olarak tüm adaylar için memnun edici imkanlar da sunabilmektedir.

Belediye bünyesi veya iştirakte çalışma nedir ?

Belediyeler kendi bünyelerindeki merkez teşkilatı yada Müdürlüklerinde görevlendirme yapabildiği gibi belediyenin kurmuş olduğu ticari işletmelerde de görevlendirme yapabilmektedir. Yani belediyeler kamu hizmetlerinin yürütülmesi için belediye mülkiyetinde ve yönetiminde özel işletmeler kurabilir ve bu şirket üzerinden hizmetler alabilir yada sunabilir. Bu şirketlerin bünyesinde de personel çalıştırabilir.

Belediye personel ilanları nerelerde yayınlanır ?

Belediye personel ilanları ilan.gov.tr portalında kısmen yayınlanmaktadır, belediyede iş potansiyeli aramakta olan kişilerin düzenli olarak takip etmesi faydalıdır.

Belediyeler kendi web sitelerinde duyuru olarak iş ilanları verebilmektedir. Belediye iştiraki şirketler kendi web siteleri üzerinden iş ilanları verebilmektedir. Belediye resmi web siteleri ve belediye iştiraki kurumların web siteleri iş ilanları açısından takip edilmelidir.

Belediye binalarındaki bilgilendirme panolarında personel ihtiyaçları yazılı olarak listelenmekte ve başvuru daveti yapılmaktadır. Belediye personel daireleri ve ilan panolarındaki bilgilendirmeler incelenmeli ve takip edilmelidir.

Belediyeler gazetelere, süreli süresiz yayınlara , televizyonlara ve internete ilan verebilmektedir, bu tip insan kaynakları ilanları yayınlanan her çeşit medya takip edilmelidir.

Ayrıca belediyelerin personel dairesine dilekçe ile başvuru yapılarak o zaman olmasa dahi daha sonra ortaya çıkabilecek personel ihtiyaçları için aday olduğunuzun belirtilmesi son derece faydalıdır. Yeni bir kadro açıldığında aday havuzunda bulunan adaylar da incelenerek görüşmelere davet edilebilmektedir.

Belediye İş Başvurusu nasıl yapılır ?

Belediye iş başvurusu tanımlanmış bir personel ilanına yapılıyorsa o ilanda belirtilen yöntem veya Belediye Personel Dairesine şahsen yapılır.

Aday olarak başvuru yapılıyorsa Belediye İş Başvurusu Dilekçesi düzenlenerek belediyenin ilgili kalemine şahsen yapılır.

Belediye İş Başvurusu Dilekçesi nasıl düzenlenir ?

Belediye iş başvuru dilekçesi belirli ve tanımlı bir kadro için yapılıyorsa dilekçe metninde bu kadronun tanımı yapılarak kadronun bağlı olduğu müdürlük makamına başvuru yapılır. Belediye başvuruları tek bir noktadan alıp yönetiyorsa bu makama başvuru yapılır.

Herhangi bir pozisyon yok ise ve aday olarak aday havuzunda bulunmak maksadı ile başvuru yapılıyorsa Belediye İş Başvurusu Dilekçesi bu amaca yönelik yazılır yani dilekçe metninde bu durum izah edilir.

Tüm başvurularda özgeçmiş dilekçe ekinde sunulmalıdır.

Belediye İş Başvurusu Dilekçesini sizlere belirli bir pozisyon için düzenlenmiş yapıda ve genel başvuru olarak iki farklı dilekçe olarak aşağıda sunacağız. Başlıklarında tanımlı görev ve genel başvuru olarak belirteceğiz. Tanımlı görev başlıklı belgeyi belediyenin açmış olduğu belirli bir kadroya müracat ederken kullanabilirsiniz, Genel başvuruyu ise belediyede size uygun bir kadro açıldığında çalışmayı dilediğinizi sunmak için kullanabilirsiniz.

Belediye İş Başvurusu dilekçesi Türkçe olarak yazılmalıdır, ve dilekçe yazım kuralları ve dilbilgisi kurallarına uymalıdır. Saygılı bir üslup ile yazılmalıdır. Kişisel bilgilere ve eğitim bilgilerine özet olarak yer vermeli ve kısaca çalışma geçmişinizden de bahsederek ekli dosyada özgeçmişinizin bulunduğunu belirtmelidir. Belediyenin personel işlerine bakan makamına hitaben yazılmalıdır ve belediye kalemine şahsen teslim edilmelidir.

Yazımızın son kısmında kamu iş ilanlarına erişebileceğiniz Türkiye Cumhuriyeti Basın İlan Kurumu , Türkiye Cumhuriyeti İş Kurumu , Türkiye Cumhuriyeti Belediyeler Birliği web sitelerinin erişim linkleri bulunmaktadır, Kamu ve Belediye kadroları ile ilgili araştırmalarınızda , belediye ve belediye teşkilatları ile alakalı araştırmalarınızda sizlere faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

Aşağıda yer alan dilekçelerden belirli bir kadro ve tanımlı görev ile ilgili başvuru yapıyorsanız üstteki 1. dilekçeyi, aday çalışan olarak genel başvuru yapıyorsanız 2. dilekçeyi kullanınız, en üst satırlardaki kırmızı bilgilendirme yazılarınız siliniz. Fotoğraflı güncel özgeçmişinizi eklemeyi unutmayınız. Başvurunuzu şahsen belediyenin ilgili makamına yapınız.

Belediye İş Başvurusu Dilekçesi

(BELEDİYE İŞ BAŞVURUSU DİLEKÇESİ , BELİRLİ KADRO VE TANIMLI GÖREVE İŞ BAŞVURUSU)


		Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
		Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı
		Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
	

	Dilekçe Konusu : İş başvurumun sunulmasından ibarettir.

	
	İstanbul Ünversitesi Veterinerlik Fakültesi Veterinerlik Lisans Bölümü 1992 yılı mezunuyum, Klinik Bilimler Gebelik ve Doğum konusunda Yüksek Lisans Eğitimimi 1995 yılında tamamladım. Askerlik Hizmetim sırasında Yedek Subay Veteriner Hekim olarak vatani hizmetimi tamamladıktan sonra yaklaşık 15 yıldır özel kurumlarda Veteriner Hekim olarak görev almış durumdayım. Kişisel bilgilerim , Eğitim bilgilerim ve İş Tecrübemin detaylı olarak izah edilmiş olduğu fotoğraflı özgeçmiş belgemi dilekçemin ekinde saygı ile sunmaktayım.

	Kurumunuz web sitesinde yer almakta olan “Veteriner Hekim” iş ilanında belirtilen kadroda  görev almayı istemekteyim. Başvurumun değerlendirilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

								Tarih : 

								İsim Soyisim :

								İmza :


İsim Soyisim :

Tc Kimlik No :

İkamet Adresi :

Cep Telefonu :

Eposta Adresi :


Ek: Fotograflı Kişisel Özgeçmiş Belgesi , 2 Sayfa(BELEDİYE İŞ BAŞVURUSU DİLEKÇESİ , GENEL BAŞVURU DİLEKÇESİ)

			

		Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı


	Dilekçe Konusu : Çalışan adayı olarak özgeçmişimin kurumunuza sunulmasından ibarettir.	

	İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Lisans Bölümü 2010 yılı mezunuyum, yaklaşık 10 yıllık özel kurumlarda çeşitli kademelerde görev yaptım. Mali Müşavirlik Stajımı tamamlayarak Mali Müşavir belgesi bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirim. Kişisel bilgilerim , Eğitim bilgilerim ve İş Tecrübemin detaylı olarak izah edilmiş olduğu fotoğraflı özgeçmiş belgemi dilekçemin ekinde saygı ile sunmaktayım.

	Belediyeniz merkez teşkilatı , müdürlükleri veya iştiraki olan özel şirketlerin muhasebe , finans , denetim yada yönetim birimlerinde Mali Müşavir kadrosu veya uygun bir kadro ile görev almak istemekteyim.

	Gelecek dönemde eğitim ve deneyimime uygun bir kadro boşluğu olması halinde başvurumun değerlendirilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.								Tarih : 

								İsim Soyisim :

								İmza :


İsim Soyisim :

Tc Kimlik No :

İkamet Adresi :

Cep Telefonu :

Eposta Adresi :


Ek: Fotograflı Kişisel Özgeçmiş Belgesi , 2 Sayfa

Türkiye Cumhuriyeti Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı https://www.ilan.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti İş Kurumu Web Sitesi https://www.iskur.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Belediyeler Birliği Websitesi altındaki Türkiye Cumhuriyeti Belediyeleri Listesi ve Erişim Sayfaları : https://www.tbb.gov.tr/belediyelerimiz/belediyeler/

Scroll to Top