Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Dilekçe Örneği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Dilekçe Örneği BDDK’na yapılacak yazılı başvurularınız için yardımcı olabilecek bir örnek dilekçedir. BDDK Türkiyede faaliyet gösteren Bankacılık ve finans kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleme ve denetleme görevini üstlenen kamu kurumudur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bir düzenleme ve denetleme kurumu olması sebebi ile aslında tüketici ile bağlantısı olmayan bir kurumdur, bankacılık ve finans dünyasındaki uygulamaları kamu adına düzenleyen ve denetleyen bir kurumdur. Tüketicilere sunduğu bir hizmeti ve çözümü olmamasına rağmen tüm vatandaşlar ve kurumlar görevi ile ilgili sorumlu olduğu konularda BDDK’na yazılı olarak müracatta bulunabilirler.

Yazımızın devamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu adres ve iletişim bilgilerini , kısaca dilekçenin nasıl yazılması gerektiğini ve örnek bir dilekçeyi paylaşıyor olacağız. Yazımızın devamında örnek dilekçe metin ve word ve pdf formatlarında indirilebilir dosya olarak da sunulacaktır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

Adresi : Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL
Telefonu : (212) 214 50 00
Çağrı Merkezi Telefonu : 0850 222 23 35
Web Sitesi : https://www.bddk.org.tr/

BDDK’na dilekçe nasıl yazılır ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bir kamu kurumudur ve resmi dilekçe yazılımı kurallarına uygun bir dilekçe yazılması beklenmektedir. Yazılan dilekçenin Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılması gerekemektedir.

Dilekçe yazımı ile ilgili bir şekil şartı yoktur ama tüm resmi dilekçeler gibi koyu renk kalem ile okunaklı elyazısı ile yazılması veya kalıcı baskı yapan bir yazıcı yada daktilo ile yazılmış olması , dilekçe yazım kurallarına uygun olması , tarih dilekçeyi düzenleyen kişi kimlik bilgilerini içermesi ve ıslak imzalı olarak şahsen sunulması şartları aranmaktadır.

Dilekçe yazım yapılırken hitap makamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına biçiminde düzenlenebilir, Dilekçe konusu yazılması faydalı olacaktır, dilekçenin hangi görev birimi tarafından işleme alınacağının belirlenmesinde kolaylık sağlayacağından dilekçe konusu yazılması tavsiye olunmaktadır. Dilekçe konusu dilekçenin hangi istemi sunduğunun bir cümle ile ifade edilmesi anlamına gelmektedir. Örneğin “………………………….. A.Ş. hakkındaki şikayetimin sunulmasından ibarettir” başlığı ile herhangi bir kurum ile ilgili şikayetinizi BDDK’na sunma isteminizi konu edebilirsiniz.

Dilekçenin metin kısmı sunmakta olduğunuz istem ile ilgili açıklamalarınızı , sunacağınız bilgileri ve isteminizi açıkladığınız bölümdür, paragraf yapısında yazılmalıdır , açık ve net ifadeler ile isteminizdeki konu önce izah edilmeli ve gerekli bilgiler sunulduktan sonra isteminiz saygılı ifadeler ile kuruma sunulmalıdır.

Dilekçe sonunda tarih , kişisel bilgiler bulunmalı ve ıslak imzalı olarak şahsen kuruma sunulmalıdır. 18 yaşından küçükler için veli yada vasileri işlem yapabilir, başka bir kişi adına resmi yazışma yapabilmek için resmi noter vekaletnamesi bulunmalıdır ve kuruma sunulmalıdır.

Tüzel kişi başvurularını yalnızca kanuni temscilcileri şahsen veya vekalet sahibi kişiler tarafından yapabilmektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıdaki örnek dilekçe boş bir şablon dilekçedir. Dilekçe konusunda bir cümle ile dilekçenizi ne amaçla kuruma sunduğunuzu yazınız. Daha sonraki metin kısmında önce açıklamalarınızı sonra gerekli bilgileri paragraf yapısında yazınız.

Dilekçe yazımı yapılırken paragrafların 5-10 cümleden oluşmasını ve cümlelerin net ifadeler içeren en çok 15 kelimeden oluşmasına özen gösteriniz. Birkaç paragraf olarak izah ettiğiniz taleplerinizi son paragrafta belirtiniz.

Ekleyeceğiniz belgeler var ise dilekçe sonuna ekler isimli bir başlık açarak tek tek belirtiniz dilekçe ile beraber kuruma sununuz.

BDDK’na dilekçeler şahsen sunulmaktadır, PTT ile belirli konulardaki dilekçeler iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Kurum ile görüşerek dilekçenin posta yolu ile gönderilip gönderilemeyeceği konusunda bilgi alarak işlem yapınız.
		Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına


	Dilekçe Konusu : ...................DİLEKÇENİZİN KONUSUNU YAZINIZ ............................................... AÇIKLAMALARINIZI PARAGRAF OLARAK YAZINIZ..............................


............................ GEREKLİ BİLGİLERİ PARAGRAF OLARAK YAZINIZ..............................


............................ SUNMAKTA OLDUĞUNUZ İSTEMLERİNİZİ YAZINIZ..............................	Yukarıda arz ve izah ettiğim hususlarda gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


Tc Kimlik Numarası :
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Telefon Numarası : 
Elektronik Posta Adresi :


						Tarih :
						İsim Soyisim : 
						İmza : 

BDDK tarafından edevlet üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/bankacilik-duzenleme-ve-denetleme-kurumu

Scroll to Top