Adres Araştırmasına İtiraz Dilekçesi

Kamu kurumları , Nüfus Müdürlükleri , Emniyet ve tüm kolluk güçleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mevzuatı gereği ve bilimum mevzuat ve kanunlar gereği ve bunlara ek olarak emniyet soruşturmaları , Savcılık soruşturmaları ve Mahkemelerde açılan davalar ile ilgili olarak adres araştırmaları yapabilir. Bu araştırma resmi mevzuat , güvenlik tedbirleri , halk sağlığı tedbirleri , önleyici kolluk gücü vazifeleri , valilik ve kaymakamlık kararları ve nüfus idaresi kontrolleri ile yapılabilmektedir. Genellikle Adli Kolluk Vazifesinde olan Emniyet ve Jandarma güçleri tarafından yapılmaktadır.

Her Türk Vatandaşının veya yabancı misafirin konakladığı bir adres bulunmaktadır, insanlar doğada yada sokaklarda yaşamazlar, bir konut alanında ve sabit bir yerde yaşarlar. Birçok kişinin birden çok yaşam alanı da bulunmaktadır. Her Türk Vatandaşının yaşam adresini yani resmi ikamet adresini devlete nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü üzerinden bildirmesi zorunludur. Ayrıca taşınması veya adresin değişmesi halinde de 30 gün içerisinde yeni adresini bildirme zorunluluğu da vardır.

Adres araştırmaların tamamı yasaldır yani devlet her yurttaşın konut ve iş adreslerini bilmeyi , öğrenmeyi ve gerçekliğini doğrulama hakkına kamu düzeni ve kamu menfaati açısından haizdir. Bu sebeple adres araştırmasına itiraz , adresin araştırılıyor olmasına yapılamaz. Adres Araştırmasına İtiraz Dilekçesi adres araştırması sonucunda verilen karara yapılabilir.

Adres Araştırmasına İtiraz Dilekçesi araştırma neticesine yapılan bir itirazdır ve genellikle kamu idaresinin beyan edilen ikamet adresinde yaşamadığı durumlarda gerçek dışı ikamet adresi beyan işlemi yapılmaması için Adres Araştırmasına İtiraz başvurusunun yapılması gerekmektedir. Bu başvuru ile yapılan itirazlar Kaymakamlık veya adres araştırmasını yapan kurum tarafından değerlendirilerek itiraz yerinde görülürse adres araştırması tekrarlanmaktadır. Adres araştırmasında beyan edilen adreste bulunulması halinde müspet sonuç yani adres beyanının doğru bir bayan olduğu neticesi kaleme alınmaktadır. Adres araştırmasında beyan edilen adresin gerçek dışı olmasında kişinin o adreste ikamet etmediği ilgili kuruma bildirilmektedir ve gerçek dışı ikamet adresi beyanı mevzuatına göre ceza işlemi uygulanabilmektedir. Bu sebeple kişiler ikamet adreslerini doğru ve güncel biçimde beyan etmek ile mükelleftir.

Yani kısa bir örnek vermek gerekirse Bir icra davası sebebi ile kendisine ulaşılamayan bir kişi hakkında nüfus vatandaşlık işleri müdürlüğü veya ilgili mahkeme kaymakamlığa müracat ederek ikamet adresi araştırması yapılmasını talep edebilir. Kolluk güçlerince adrese yapılan tek bir ziyaret ve çevre araştırmasında kişinin o adreste ikamet ettiğine dair bir bulguya rastlanmazsa adres araştırmasında kişinin belirtilen adreste ikamet etmediğine dair araştırma sonucu kaleme alınabilir. Eğer kişi bu adreste yaşıyorsa Adres Araştırmasına İtiraz etmesi gerekmektedir.

Adres Araştırmasına İtiraz Dilekçesi genellikle tebligat kanunu ile tebliğ edilen resmi yazıların tebbellüğüne itiraz yapılan durumlarda başvurulabilen bir konudur ve tebliğ edilmediği iddasında da adres araştırmaları yapılabilmektedir. Büyük kanuni meseleler olmasalar da yer yurttaş ilk önce kendi menfaati için devlet kurumlarına doğru adres beyanı vermelidir.

Adres Araştırmasına İtiraz Dilekçesi Aşağıdaki Adres Araştırmasına İtiraz Dilekçesi örneğine benzer şekilde düzenlenerek Adres Araştırması yapan kuruma beyan edilmelidir, Bilgi edinilemiyorsa Kaymakamlık Emniyetin Üst makamı olarak değerlendirilerek kaymakamlığa müracat edilmesi uygun olmaktadır.

Adres Araştırmasına İtiraz Dilekçesi Örneği
	
		

			İSTANBUL BEYOĞLU İLÇESİ KAYMAKAMLIĞINA


	İstanbul ili Beyoğlu İlçesi Gümüşsuyu Mahallesi ............ Sokak ....... Numara ....... Kat ....... Numaralı Dairede ikamet etmekteyim. Bu adrese .................. tarihinde taşınmış bulunmaktayım.

	Genel mevzuata ve yasalara uygun biçimde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne şahsen başvurarak ve gerekli belgeleri sunarak resmi ikamet adresimi ............ tarihinde yukarıda belirttiğim adres olarak güncellemiştim.

	.................... günü gündüz saatleri evde olmadığım saatlerde Polis memurları tarafından adres araştırması konusu ile adresime gelindiğini apartman görevlisinden öğrendim. Görevim gereği ............................................. adresinde yer alan ........................................................ isimli şirkette mesaide bulunmaktaydım. Apartman görevlisi yeni taşındığım için beni tanımadığından görevli memurlara bu apartmanda yaşamadığımı beyan etmiştir.

	Kolluk güçleri tarafından adreste ikamet etmediğim yönünde karar verilmiştir. Bu karara itirazımın işleme konularak ikamet adresimin yukarıda belirttiğim adres olarak devlet kayıtlarında yer alması için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.

	Adreste kullanımına başladığım resmi kamu hizmetleri olan İSKİ su aboneliği , İgdaş Doğalgaz Aboneliği , BEDAŞ Elektrik Aboneliği , Türk Telekom İnternet Aboneliği ile ilgili resmi belgeleri ve konut mülkiyetini beyan eden tapu fotokopisini bilgilerinize saygı ile sunarım.

								Tarih : 
			
								İsim Soyisim :

								İmza :
Ek : 
Muhtelif Altyapı Hizmeti Sözleşme Fotokopileri 4 Sayfa
İlgili Bağımsız Bölüme ait Tapu Fotokopisi 1 Sayfa
Scroll to Top