Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliya Taahhütnamesi kiraya veren ve kiralayan arasında duzenlenen resmi bir protokoldür. İki tarafında imzalayabildiği gibi taahhüt edenin tek başına imzaladığı da görülebilmektedir. Tek imzalı yani sadece kiralayan kişi tarafından imzalanan taahhütname yalnızca kendisini bağlamaktadır. Tahliye Taahhütnamesi kiracının kiraladığı gayrimenkulü belirli bir süre sonucunda boşaltacağını taahhüt etmesi maksadı ile kiracının tahliye tarihini ve şartlarını beyan ettiği bir belgedir. Hukuken sorumluluk da yarattığı için kiracılar tahliye taahhütnameleri düzenlerken dikkatli olmalıdırlar.

Tahliye Taahhütnameleri kiracı açısından bağlayıcı belgelerdir fakat mal sahipleri tarafından icra dairelerine gidilerek tahliye kararına gerekçe edilemezler veya başka bir işlem için kullanılamazlar. Tahliye Taahhütnameleri kiracıların kiraladıkları gayrimenkulü boşaltacakları tarihi beyan etmesinden öteye geçen belgeler değildirler. Noterden düzenlenmiş olanlar dahil hukuken sadece tahliye edilecek tarihin kabul ve beyanı olarak işlem görürler, yanızca tahliye taahhütnamesi ile icra veya tahliye işlemi yapılması hukuken mümkün değildir. Tahliye kararı alınması veya icraya gidilmesi için dava açılması gerekmektedir, imzalanan taahhütname yalnızca iddaa makamı tarafından mahkemeye kiracının tahliye edeceği tarihi beyan etmesi olarak sunulması makuldür. Aslında kira kontratları da bu durumu beyan etme anlamı da taşımaktadır, kontrat süresi sonunda mal sahibi ihtarname göndererek tahliye edilmesini talep edebilmektedir.

Birçok dava örneğinde mal sahipleri tahliye taahhütnamesini mahkemeye sunduklarında kiracılar emlakçı tarafından tahliye taahhütnamesi bilgim dışında kira kontratı sayfası gibi imzalatılmış görmedim , taahliye taahhütnamesi imzalanmadan kiralamama müsade edilmedi kiralamak zorundaydım şart koşulduğu için imzaladım gibi zorlayıcı unsurlar , yanılma , yanıltılma , hukuki bilgisizlik , farkında olmama gibi gerekçeler sunmakta ve mahkeme hakimi tarafından tahliye taahhüdünün bağlayıcılığı hukuken zayıf görülmektedir.

Yukarıdaki sebeplerle kiracı olan kişiler tahliye taahhütnamelerinin bağlayıcı olduğunu düşünerek hareket etmeleri ve taahhüt ettikleri tarihte konutu tahliye etmeleri gerektiğini unutmamalıdır. Yalnızca taahhütname tahliye kararı çıkartmak için yeterli değildir, mahkeme tarafından tahliye talebi kiracı konut sahibi ilişkisinin tüm boyutları ile değerlendirilerek alacağı bir karar ile uygulanmaktadır. Birçok durumda tahliye taahhütnamesi alınmasına karşın evli ve küçük çocukları olduğunu , taşınma masraflarının hazır durumda olmadığını, kış ayları geçtikten sonra konutunu tahliye etmek isteyen kiracılar mahkemelerce mahkeme kararının insan hayatlarına olabilecek olumsuz etkilerinden korumak adına hakimin tahliye için süre verdiğini görebilmekteyiz.

Yani kiralarını muntazam ödeyen , konutta rahatsız edici davranışları olmayan , konuta ve çevreye zarar vermeyen , tam taahhüt ettiği tarihte olmasa da makul zaman içerisinde konutu usulünce hasarsız ve temiz biçimde tahliye etmek isteyen kiracı yeterince beyefendi ve hanımefendi bir misafir olarak değerlendirilmeli ve aynı nezaket ile uğurlanmalıdır. Konut sahipleri tahliye taahhütnamelerini işleme alma niyetlisi olurken kiracısının davranışlarına yakışır bir nezaket ile davranmalıdır. İnsani ve Sosyal olarak karşılıklı saygı ve hoşgörü en önemli toplumsal kültür seviyesi belirleyicisidir.

Tahliye Taahhütnameleri asgari olarak kiralanan gayrımenkulü , kiracıyı ve tahliye nin taahhüt edildiği tarihi ve şartları ihtiva etmelidir. Hukuken kabul görebilecek yorumlar da taahhütnameler içerisinde bulunabilir. Herhangi bir kanuna muhalefet eden taahhütnameler geçersizdir. Kişinin farkında olmadan kendini maddi veya manevi olarak mağdur ettiği maddeler varsa kanun yolu açıktır yani taahhütnamede akıl mantık veya hukuk dışı bir durum varsa hükümsüzdür, işleme bir şekilde kondu ise de mahkeme yoluyla iptali mümkündür.

Örnek taahhütname kapsamları genellikle kiralanan mülkün boşaltılacağı tarihin beyanıdır demiştik, genel uygulamada farklı olarak karşımıza gelen taahhütname örneklerindeki koşulları örneklersek aşağı yukarı kira taahhütnamesi çerçevesi kafanızda tam olarak oturacaktır.

Bir konut ileride belirsiz bir tarihten sonra yıkılıp tekrar yapılacaksa ve konut sahibi kiracının bu tarihte adresten kesin olarak çıkmasını istiyor ve bunu yazılı beyan etmesini şart koşuyorsa bu makul olabilir. Kiracı o tarihte çıkmayı reddederek yıkım yapım işlerine engel olabilir veya zaman kaybedilmesine sebep olabilir. Bu gibi durumlarda tahliye taahhütnamesine tahliye binanın yıkım kararı alındıktan en çok 30 gün içerisinde konutu tahliye edeceğini koşulsuz olarak kabul ve beyan ettiğinin yazılması makul olabilir. Bu gibi hukuken kabul edilebilir tahliye tarihi belirlemeleri uygundur fakat bu gibi bir taahhütnamenin hukuki geçerliliği olabilmesi için belediyenin yıkım kararının da mahkemeye sunulması gerekecektir.

Tahliye Taahhütnameleri kısmı hukuki güvence olarak görülmelidir ve her türlü anlaşmazlığın çözüm yerinin mahkemeler olduğu unutulmamalıdır. Tüm ödevlerini muntazam yerine getiren bir kişi dahi olsanız tahliye taahhütnamesi verdiğinizde konutu o tarihte tahliye etmenizin gerekli olacağını unutmayınız. Yani konut sahibi o tarihte tahliye etmediğiniz takdirde tahliye davası açabilir, yüksek ihtimal ile aleyhinize sonuçlanacak dava masraflarını da ödemek durumunda kalarak gayrımenkulü tahliye etmeniz zorunlu olabilir. Tahliye Taahhütnamesininin yarattığı sorumluluğa uygun haraket ediniz. Aklınıza yatmayan abartılı şartları olan taahhütnameleri imzalamayınız veya bir avukattan hukuki danışmanlık alınız veya avukatınızın temsili ile imza altına alınız. İmzaladığınız taahhütnameden bir kopya alıp kiracılığınızın bittiği yıldan sonra 5 yıl boyunca saklayınız.

Tahliye taahhütnamesinin kira kontratı ile aynı gün yapılması hukuken çekişmeli bir konudur ve genel alışkanlık gereği tahliye taahhütnameleri kira kontratlarının düzenlenmesinden daha sonraki bir tarihte yapılmaktadır. Kira kontratları ile aynı tarihte yapılan tahliye taahhütnameleri geçerli olarak kabul görülmeyebilmektedir. Bu sebeple tahliye taahhütnameleri kira kontratının imzalanma tarihinden en az bir gün sonra imzalanmalıdır. Genel olarak tahliye taahhütnamelerinin kiralama için şart koşulması durumu da karşılaşılan bir durumdur, bu sebeple tahliye taahhütnamelerinin bir iki taraf ile akrabalık ilişkisi olmayan ve menfaati bulunmayan bir şahit huzurunda imzalanması olumlu bir yaklaşımdır.

Tahliye taahhütnamelerinin tek başına tahliyeye geçerli bir sebep oluşturmadığı unutulmamalıdır ve tahliye kararının yalnızca mahkeme tarafından verilebileceği hatırlanmalıdır.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği
		TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ


	TAAHHÜT EDEN (KİRACI): KİRACI ADI VE SOYADI


	MAL SAHİBİ (KİRALAYAN) : MAL SAHİBİ ADI SOYADI 


	TAHLİYE EDİLECEK GAYRIMENKUL ADRESİ : 

	KONUTUN RESMİ ADRESİNİ YAZINIZ.
	KİRACI OLARAK KULLANMAKTA OLDUĞUM VEYA OLACAĞIM  YUKARIDA YAZILI TAŞINMAZI HİÇBİR İHTAR VEYA İHBARA GEREK OLMADAN KAYITSIZ VE ŞARTSIZ OLARAK AŞAĞIDA BELİRTTİĞİM TARİHTE TAHLİYE EDECEĞİMİ, TAHLİYE İLE İLGİLİ TAŞINMA VE BENZERİ TÜM GİDERLERİMİN TARAFIMCA KARŞILANACAĞINI , GAYRIMENKULÜ BOŞ VE TEMİZ OLARAK BANA TESLİM EDİLDİĞİ ŞARTLARDA TESLİM EDECEĞİMİ, SU ELEKTRİK DOĞALGAZ TELEFON İNTERNET VB ABONELİKLERİMİ TAHLİYE EDERKEN KAPATACAĞIMI VE TÜM BORÇLARINI ÖDEYECEĞİMİ, BU KARARLARIN TAMAMINI KENDİ İSTEĞİM VE RIZAM İLE ALDIĞIMI KABUL VE BEYAN EDERİM.

	
	
	BU TAAHHÜTNAME 2 KOPYA OLARAK İMZALANMIŞTIR, BİR KOPYA KİRACIDA BİR KOPYA MAL SAHİBİNDE KİRALAMA SÜRESİNCE MUHAFAZA EDİLECEKTİR.

	TAHLİYENİN TAAHHÜT EDİLDİĞİ TARİH :

	İMZALANMA TARİHİ : 

	TAAHHÜT EDEN (KİRACI) : KİRACI ADI SOYADI YAZINIZ.

	İMZA 

Scroll to Top